Ceny transferowe a sprawozdania finansowe
Ceny transferowe a sprawozdania finansowe

Jedną z najważniejszych kwestii w zakresie dopełnienia formalności w dokumentacji cen transferowych jest opis danych finansowych podatnika lub spółki, która nie jest osobą prawną. W ten sposób można porównać ceny wynikające z danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Co powinien zawierać opis cen transferowych?

Cele finansowe mają na celu określenie jasnej i rzetelnej prezentacji danej sytuacji majątkowej. W ten sposób określa się wyniki finansowe w każdej firmie.

Jeśli chodzi o funkcje, jakie pełnie sprawozdanie finansowe to w głównej mierze polega to na informowaniu o faktycznym stanie, planach oraz decyzjach, które zostały podjęte w przedsiębiorstwie. Jeszcze inną kwestią jest funkcja dokumentalna, zgodnie z którą sprawozdanie jest rzetelnym źródłem danych. Ponadto sprawozdanie finansowe dostarcza również danych w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych jednostki i pozwala kontrolować procesy, które na co dzień zachodzą w firmie. Dzięki temu można określić ich zasadność, przyjmując określone ramy czasowe.

Główną kwestią przedstawiona w sprawozdaniach finansowych jest działalność podmiotów gospodarczych i efekty, które przynosi. Wiąże się to z koniecznością przygotowywania rzetelnych sprawozdań, które przedstawiają fakt. Dane te obrazują kształtowanie się informacji zawartych w dokumentach i obrazują wpływ na rozwój firmy oraz prosperowanie na rynku. P
Prezentowane przez przedsiębiorstwa sprawozdania finansowe powinno w głównej mierze pokazywać korzyści, oparte na danych. Dzięki temu inwestorzy są w stanie pozytywnie ocenić prosperowanie przedsiębiorstwa i podjąć korzystne decyzje na przyszłość.

Osoby korzystające z informacji

Za ostateczny kształt informacji, które pojawiają się w sprawozdaniu, odpowiadają użytkownicy. To oni wpływają na fakt, że dane przedstawiane są w taki sposób, aby jak najbardziej pozytywnie wpływały na decyzje ekonomiczne, które zapadają w ramach rozwoju firmy. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy między użytkownikami danych i podmiotem, który opracowuje je, pojawia się konflikt interesów. Wiąże się to z faktem, że na ostateczny kształt danych ma wpływ również opinia biegłego rewidenta, który przeprowadza rewizję sprawozdań finansowych.

Wpływ cen transferowych na wyniki finansowe

Ceny transferowe mają znaczący wpływ na wyniki, jakie osiąga grupa oraz całe przedsiębiorstwo. Znacząco wpływa to na osiągane dochody i, co za tym idzie, sytuację ekonomiczną i prognozy na przyszłość. W praktyce ceny transferowe oddziałują również na kształtowanie przychodu przedsiębiorstwa, które sprzedaje towar lub produkt, a także na koszty zakupu danego produktu. Sam transfer aktywów jest ściśle powiązany z wpływem cen transferowych, które określają wartość majątku firmowego dla osoby kupującej aktywa.
Istotne znaczenia w zakresie wpływu cen transferowych na wyniki finansowe mają transakcje materiałów, surowców, a także innych surowców. Ma to znaczenie, jeśli chodzi o przychody operacyjne podmiotu, który jest sprzedawcą i wpływa na kwotę zakupu.
Jeśli chodzi o transakcje, których przedmiotem są usługi, to cena transferowa tradycyjnie ma w nich wpływ na przychody sprzedawcy i koszty nabywcy. Realnie oddziałuje także na osiągane przez firmę zyski. Istotne znaczenie w tej kwestii ma też podział zysków, ponieważ wpływa na koszty operacyjne.

Ceny transferowe mają znaczenie także w zakresie usług finansowych w przedsiębiorstwie, takich jak pożyczki zewnętrzne. W takiej sytuacji analizuje się wysokość odsetek od udzielonych pożyczek lub prowizję.

Ceny transferowe a sprawozdania finansowe oraz ich zakres

Zakres i obszary, na które mają wpływ ceny transferowe wskazuje się z podziałem na konkretne grupy użytkowników sprawozdania finansowego. I tak wskazuje się na:

  • właścicieli i inwestorów - to oni dokonują oceny zarządu i podejmują najważniejsze decyzje związane inwestowaniem środków finansowych;
  • pracownicy i związki zawodowe - mają oni wpływ na wysokość wynagrodzeń w firmie oraz świadczenia socjalne i miejsce pracy;
  • kredytodawcy - wpływają oni na decyzje kredytowe oraz zdolności przedsiębiorstwa w zakresie możliwości uzyskania i spłaty zadłużenia;
  • społeczeństwo ogółem - oddziałuje ono na ceny dóbr oraz usług, wysokość wynagrodzenia, stopę i poziom życia itp. kwestie;
  • agendy rządowe - oddziałują one ogółem na politykę antymonopolową oraz kwestie związane z zatrudnieniem, kontraktami i polityką przemysłową;
  • dostawcy - ich istnienie ma wpływ na wybór partnerów handlowych i ocenę ryzyka ponoszonego w zakresie wykonywanych działań operacyjnych.

Przyjęcie określonego poziomu cen transferowych w każdym przedsiębiorstwie ma realny wpływ na osiągane wyniki finansowe. Odbywa się to w głównej mierze poprzez przedstawienie informacji w taki sposób, by były one w sposób korzystny odebrane przez użytkowników sprawozdania finansowego. Każda firma samodzielnie wpływa na wysokość cen transferowych i kryją się za tym różne cele. Jednym z nich jest np. konieczność wykazania niskiej rentowności oddziału, a także transfer zysku za granicę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl