Dokumentacja transakcji z podmiotami z rajów podatkowych
Dokumentacja transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

Realizacja transakcji z podmiotami gospodarczymi działającymi w obrębie rajów podatkowych, zawsze podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu. Próg kwotowy w przypadku tego typu transakcji jest bardzo niski, dlatego nawet niewielkie, okazjonalnie realizowane transakcje, będą wymagały takiej adnotacji.

Obowiązek dokumentacyjny a założenia prawne

Obowiązek dokumentacyjny w relacjach z podmiotami działającymi na terenie rajów podatkowych pojawia się wówczas, gdy dochodzi do pośredniej lub bezpośredniej zapłaty należności za sprzedawany przezeń produkt (lub usługę) w kwocie co najmniej 100 tysięcy złotych w danym roku obrotowym. Lista krajów będących tzw. rajami podatkowymi, jest dosyć duża i obejmuje aż 26 pozycji. Co więcej, dane na ich temat są na bieżąco aktualizowane przez Ministerstwo Finansów.

Warto pamiętać, że zawierana w ten sposób transakcja (dotycząca wyłącznie zapłaty należności firmie z raju podatkowego) podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji lokalnej i to niezależnie od powiązań pomiędzy stronami. Minimalna kwota od której pojawia się konieczność dokumentacji transakcji to 100 tysięcy złotych. Wartość ta określana jest na podstawie samej umowy lub też wartości wszystkich zrealizowanych transakcji. Zapis ten jest dość nieczytelny, dlatego w myśl prawa obowiązek dokumentacyjny ma również ten podmiot, który realizuje umowę kilkuletnią o wartości przekraczającej 100 tysięcy złotych. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że wartość tych transakcji - w ujęciu rocznym - nie jest równa 100 tysiącom złotych

Problem płatności pośredniej i bezpośredniej

Dokumentacja transakcji ma miejsce wówczas, gdy należności są wypłacane na konto podmiotu powiązanego z rajem podatkowym. Obowiązku tego nie mają jednak te firmy, które przelewają należności na rzecz firm nie działających w obrębie rajów podatkowych, ale za to posiadających w nich konta bankowe. Pewną prawidłowością jest fakt, że aż 6 procent wszystkich transakcji realizowanych z Chinami, było obsługiwanych przez banki mające swe siedziby w Hongkongu (który jest rajem podatkowym). Nic więc dziwnego, że w przypadku jeśli wspomniana transakcja jest realizowana za pośrednictwem agenta działającego na terenie raju, obowiązkowi dokumentacji transakcji podlega wyłącznie jego prowizja.

Dokumentacja transakcji - co powinna zawierać?

Pod względem formalnym, dokumentacja transakcji z firmami działającymi w ramach rajów podatkowych, nie różni się zbytnio od typowej dokumentacji. Tym samym powinna ona posiadać również analizę zgodności Samo stwierdzenie, że transakcja ta ma charakter wyłącznie rynkowy (zw względu na brak powiązań z kontrahentem) może okazać się niewystarczająca. Tym samym działy administracyjne podmiotów realizujących takie należności, będą nadmiernie obciążone z tytułu sporządzania takiej dokumentacji. Zwłaszcza jeśli podobne transakcje realizuje się w sposób sporadyczny.

Co należy do obowiązków sprawozdawczych?

Sporządzanie dokumentacji transakcji wiąże się z koniecznością zastosowania przepisów ogólnych. Oznacza to, że podmioty realizujące takie transakcje z podmiotami z rajów, są zobowiązane do przedstawienia danych na temat cen transferowych, a także do udokumentowania (za pomocą oświadczenia), że dana dokumentacja została sporządzona. Należy też pamiętać, że transakcja podlegająca dokumentacji nie jest zdefiniowana jako odrębna kategoria transakcji.

Oznacza to, że jej przyporządkowanie do określonej kategorii, również odbywa się na zasadach ogólnych. To samo dotyczy zresztą zakresu danych przedstawionych w dokumentacji, w której - podobnie jak i na zasadach ogólnych - trzeba przedstawić wszystkie dane na temat wyników analiz cenowych i wynikach na transakcji. Nie można też zapominać, że obowiązek dokumentacyjny powinien być przedstawiony np. dla dwóch lat (w przypadku, gdy lata wystawienia faktury i jej uregulowania były inne). Zgodnie z powyższym trzeba pamiętać, że oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji musi potwierdzać, iż „ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane".

Co planuje rząd w 2021 roku?

Powyższe, nieco skomplikowane zapisy, mają w 2021 roku ulec pewnym zmianom. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2020 roku, przepisy dotyczące transakcji z podmiotami działającymi na terenie rajów podatkowych, dopuszczają zmianę w zakresie określenia, czy dla danej transakcji sporządzanie stosownej dokumentacji będzie konieczne. Odtąd szczególne znaczenie będzie miała ustalana na warunkach ogólnych wartość transakcji. Oczywiście jej próg kwotowy nie ulegnie zmianie, ale obowiązek dokumentacyjny nie będzie już narzucany w oparciu o zrealizowane płatności.

Co ważne, w myśl nowej ustawy, dokumentacja transakcji będzie musiała zostać sporządzona również wtedy, gdy rzeczywisty właściciel firmy kontrahenckiej ma swoją siedzibę w raju podatkowym. W samej dokumentacji pojawi się też zwrot określający tego typu transakcje. Mowa tu o pozycji "uzasadnienie gospodarcze transakcji".

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl