Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?
Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów już w roku 2016, a za jego nadrzędny cel uznaje się uszczelnienie systemu podatkowego. Z kolei w roku 2021 mają zacząć obowiązywać zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK dla ksiąg rachunkowych. Nowy JPK przyczynił się do kolejnych zmian w sprawozdawczości VAT. Wynika to ze stworzenia Centralnego Rejestru Faktur, czyli narzędzia pozwalającego na analizowanie i kontrolowanie prawidłowości wystawianych faktur VAT. Mowa jest tutaj o pliku JPK_VAT z deklaracją. Początkowo Jednolity Plik Kontrolny dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorstw, co jednak uległo zmianie i po dwóch latach od jego wprowadzenia objął swoim zakresem pozostałe firmy, łącznie z miniprzedsiębiorstwami. Kiedy wymagana jest korekta JPK?


Czym tak naprawdę jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny jest źródłem informacji dotyczących wszystkich transakcji gospodarczych, które przesyłane są do urzędu podatkowego w postaci JPK_VAT. Jego wprowadzenie ma na celu usprawnienie procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Odtąd wszystko ma być bardziej zautomatyzowane i przebiegać szybciej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwala na natychmiastowe wychwycenie wszelkich nieprawidłowości w fakturach elektronicznych przesyłanych przez przedsiębiorców i kontrahentów. Łatwo domyślić się, po co został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny i Centralny Rejestr Faktur – do przeciwdziałania oszustwom podatkowym. Urząd Skarbowy bezustannie walczy z wyłudzeniami VAT czy uchylaniem się od opodatkowania. Niektórzy przedsiębiorcy stosują szereg nieuczciwych taktyk, aby do państwowego budżetu trafiało jak najmniej pieniędzy.

To warto wiedzieć na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny ma służyć usprawnieniu pracy nie tylko organów podatkowych, ale też podatników. Zaletą dla przedsiębiorstwa jest skrócenie czasu trwania kontroli skarbowej, co wiąże się też z mniejszymi kosztami. Przedsiębiorcom również przyznano większe możliwości odnośnie monitorowania pracy służb księgowych. Z poziomu osobistego konta firmowego do celów podatkowych możliwe staje się sprawdzenie tego, jakimi informacji o podatniku dysponuje organ podatkowy. Każdy Jednolity Plik Kontrolny ma konkretną strukturę i budowę, a dane do jego stworzenia pobiera się z systemów finansowo-księgowych. Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w JPK, gotowy plik wysyłany jest do urzędu podatkowego w postaci elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny ma postać plików XML. Na strukturę każdego JPK składa się nagłówek, część merytoryczna i część weryfikacyjna. Warto też dodać, że JPK_VAT z deklaracją może zostać podpisany na trzy sposoby – podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym ePUAP, danymi autoryzującymi. Za nieterminowe złożenie JPK_VAT lub podanie w nim nieprawidłowych informacji grożą sankcje. Mówić można o nałożeniu kary grzywny do 52 tysięcy złotych w przypadku wykroczenia skarbowego lub do nawet prawie 25 milionów złotych przy popełnieniu przestępstwa skarbowego.

Może być wymagana korekta JPK

Jeżeli organy podatkowe wykryją jakiekolwiek nieprawidłowości, czyli błędy w przesłanym przez podatnika Jednolitym Pliku Kontrolnym, ma on czternaście dni na dokonanie korekty. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z nałożeniem sankcji w postaci mandatu karnego. Przedsiębiorca zobligowany jest do niezwłocznego wygenerowania nowego pliku, wolnego od błędów. Warto od razu zaznaczyć, że nie może zostać wysłany plik wyłącznie z poprawionymi pozycjami. Konieczne jest złożenie nowego i kompletnego JPK, ale nie trzeba umieszczać części ewidencyjnej ani deklaracyjnej. Wysyła się część zmienioną – może ona dotyczyć korekty danych formalnych, korekty kwoty ulgi na zakup lub korekty wysokości podatku VAT z faktury sprzedaży.

Przy korygowaniu błędnego Jednolitego Pliku Kontrolnego należy mieć na uwadze to, czy nieprawidłowość znaleziono przed wysłaniem pliku i czy wpływa on na wysokość podstawy opodatkowania/podatku należnego. Kolejną kwestią jest to, że każdy JPK posiada pole zatytułowane Cel złożenia – należy go wypełnić wartościami numerycznymi, a nie słownymi. W przypadku wysyłki pierwszego Jednolitego Pliku Kontrolnego w pole wpisuje się wartość 0. W celu zaznaczenia skorygowanego JPK w polu opatrzonym napisem Cel złożenia musi znaleźć się numer 1. Korekta JPK wymagana jest także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian na deklaracji VAT. Wymagana jest stuprocentowa zgodność danych widniejących w JPK z tymi zawartymi w deklaracji podatkowej.

Korekta JPK może być wymagana również w przypadku wystawienia faktury korygującej. Dotyczy to faktur mających wpływ na wartość podstawy opodatkowania. To samo dotyczy cofnięcia się do okresu poprzedniego przy wysyłaniu faktury korygującej - podatnik nie może wtedy zapomnieć o dokonaniu stosownej korekty JPK. Jeśli ktoś ma jakikolwiek wątpliwości odnośnie tego, jak i kiedy dokonać korekty w Jednolitym Pliku Kontrolnym, to powinien zapoznać się z wytycznymi ustalonymi przez ustawodawcę. Wystarczy dogłębnie przeanalizować zapisy w ustawie dotyczącej JPK, aby uniknąć niepotrzebnych błędów i problemów w przyszłości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl