Procedura APA (Advanced Pricing Agreements), czyli procedura zawierania uprzednich porozumień cenowych
Procedura APA (Advanced Pricing Agreements), czyli procedura zawierania uprzednich porozumień cenowych

Procedura APA (z ang. Advanced Pricing Agreements) jest to jedna z metod administracyjnego unikania i rozwiązywania sporów. Nazwą APA określa się umowę o nazwie Uprzednie Porozumienie Cenowe. Funkcjonuje ono w Polsce od 2006 roku.


Procedura APA

Jest to rodzaj umowy, którą podatnik zawiera z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej. W umowie tej obie strony uzgadniają, że zastosowana wysokość i metoda wyliczenia ceny w transakcji z podmiotem powiązanym, będzie odpowiadać zasadom rynkowym. Warto wiedzieć, że APA, czyli uprzednie porozumienia cenowe (jak sama nazwa wskazuje), jeszcze przed dokonaniem transakcji kontrolowanych określają właściwy zestaw kryteriów, to znaczy:

  • metodę,
  • obiekty porównań i odpowiednie korekty do nich,
  • założenia co do przyszłych zdarzeń jakie będą niezbędne do wykonania wyceny transferu dla tych transakcji w ustalonym okresie.

Porozumienia cenowe obejmują najczęściej: kilka transakcji, kilka rodzajów powtarzających się transakcji albo całość międzynarodowych transakcji, które są zawierane przez podatnika w określonym czasie. Warto wiedzieć, że porozumienie APA może:

  • obejmować wszystkie zagadnienia tyczące się ustalania ceny transferu;
  • zostawić podatnikowi możliwość stosowania porozumienia w odniesieniu do niektórych podmiotów powiązanych czy też transakcji wewnątrzgrupowych.

Zazwyczaj uprzednie porozumienia cenowe są stosowane do kolejnych lat i dopiero planowanych transakcji. Przedsiębiorstwo wnioskujące o APA może w wybrany sposób ograniczyć swoje żądania - wskazując konkretne lata podatkowe. Procedura APA może być też jednak zastosowana w stosunku do przeszłych, ale nieprzedawnionych lat podatkowych. W takich sytuacjach niezbędne jest jednak spełnienie dwóch warunków:

  • Znaczne podobieństwo transakcji i jej warunków do tych, które zostały opisane w porozumieniu.
  • Uzyskanie zgody administracji podatkowej na tego typu praktykę.

Złożenie wniosku o APA

Wystąpienie o APA to proces który nie jest krótki, ponieważ cała procedura wymaga: zebrania wszystkich potrzebnych dokumentów, przygotowania dość obszernego wniosku, a także właściwego przedstawienia argumentacji. Ta ostatnia ma uzasadniać zastosowane warunki transakcyjne. Złożenie wniosku. wiąże się też z poniesieniem konkretnej opłaty. Wniosek składa się do odpowiedniego departamentu, zazwyczaj po uprzednim spotkaniu w Ministerstwie Finansów (nie jest ono jednak formalnie konieczne). Po ewentualnej wymianie dodatkowej korespondencji w sprawie dokumentacji złożonej razem z wnioskiem, należy oczekiwać decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. To on musi uznać porównywalność warunków i prawidłowość wybranej metody kalkulacji.

Warto wiedzieć, że po złożeniu wniosku o Uprzednie porozumienia cenowe, od przedsiębiorstw powiązanych oczekuje się przedstawienia administracjom podatkowym metodologii ustalania ceny transferu. Ma być to metodologia, którą uważają oni za najbardziej odpowiednią w stosunku do transakcji, które mają być objęte porozumieniem. Tak jak było wspomniane wcześniej, najlepiej kiedy wnioskodawca wraz z wnioskiem dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty - które będą uzasadniać racjonalność jego propozycji. Takie dokumenty będą na przykład obejmować dane o sytuacji w branży, a także na rynkach oraz w krajach, których porozumienie cenowe będzie dotyczyć. Podmioty powiązane mogą też zidentyfikować transakcje porównywalne realizowane na wolnym rynku, które są zbliżone do badanej transakcji jeśli chodzi o warunki, przedmiot, pełnione przez strony transakcji funkcje, angażowane przez nie aktywa i ponoszone ryzyko.

Jakie korzyści daje zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego?

Dzięki zawarciu procedury APA, podatnik zyskuje pewność, że o ile będzie przestrzegał ustalonych warunków umowy, to w stosunku do konkretnych transakcji nie dokonane zostaną żadne korekty wyceny transferu. Na uwadze trzeba mieć jednak to, że przeprowadzenie procedury uprzedniego porozumienia cenowego niekoniecznie sprawi, że umowa pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową będzie obowiązywała bezwzględnie przez cały okres, na który ją zawarto. Kiedy bowiem istotnie zmienią się kluczowe warunki transakcji, to obie strony (czyli zarówno podatnik, jak i administracja podatkowa) będą mogły domagać się rewizji umowy albo nawet odstąpienia od niej. Jeśli zaś chodzi o konkretne zalety płynące z zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego, to można do nich zaliczyć:

  • Zwiększenie przewidywalności postępowań podatkowych w transakcjach międzynarodowych, a tym samym wyeliminowanie niepewności podatników. Dzięki APA mogą oni lepiej przewidywać swoje zobowiązania i zachowywać wyższy stopień płynności finansowej.
  • Dyskusja o złożonych problemach podatkowych w mniej konfrontacyjnej atmosferze niż np. w sytuacji spornej. Np. podczas kontroli skarbowej czy w czasie procesu,
  • Zmniejszenie nakładów finansowych i czasowych poświęcanych przez obie strony na weryfikację wyceny transferu.

Jak więc widać, procedura APA może stać się niezwykle przydatnym narzędziem, które zminimalizuje ryzyko podatkowe. Umożliwi też lepsze planowanie przyszłych obciążeń i pozwoli podatnikom uniknąć niepewności co do prawidłowości stosowanej przez nich metody wyceny transferu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl