Procedura MAP (Mutual Agreement Procedure), czyli procedura wzajemnego porozumiewania się
Procedura MAP (Mutual Agreement Procedure), czyli procedura wzajemnego porozumiewania się

Procedura MAP (z ang.: Mutual Agreement Procedure) to procedura wzajemnego porozumiewania się. Jej celem jest eliminacja podwójnego opodatkowania tego samego dochodu. Do takich sytuacji dochodzi bowiem stosunkowo często, szczególnie w relacjach między podmiotami powiązanymi działającymi w różnych krajach. Kiedy w rezultacie kontroli podatkowej np. w Polsce dojdzie do doszacowania dochodu w transakcji z podmiotem powiązanym z innego kraju, polski podatnik musi zapłacić podatek od dochodu, który został już opodatkowany w tamtym kraju. Kiedy spółki nie zgadzają się z doszacowaniem organu, to sposobem na wyeliminowanie podwójnego opodatkowania jest wszczęcie procedury MAP.


Procedura MAP

Obowiązująca obecnie ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA) została opublikowana 16 listopada 2019 r. Określa się ją jako ustawę DRM. W ustawie tej wprowadzono nową procedurę rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania.

Procedura ta dotyczy sporów między krajami znajdującymi się w Unii Europejskiej. Ustawa odnosi się także do funkcjonujących do tej pory rozwiązań, to znaczy postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji Arbitrażowej i postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Procedura MAP jest bezpłatna, lecz nie była wykorzystywana w naszym kraju bardzo często. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był najprawdopodobniej długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Jednak ustawa DMR określiła w sposób jasny ramy czasowe, w których procedura musi zostać zakończona, co znacznie usprawniło działania. Obecnie procedura MAP to najlepszy dostępny sposób eliminacji podwójnego opodatkowania w przypadku sporu.

Najważniejsze informacje o MAP

Celem procedury wzajemnego porozumiewania się, tak jak zostało wspomniane już we wstępie, jest uniknięcie podwójnego opodatkowania. Może ono nastąpić w wyniku doszacowania dokonanego przez jedno z państw będącego stroną umowy międzynarodowej, w odniesieniu do transakcji między podmiotami powiązanymi.

Eliminacja podwójnego opodatkowania w przypadku takich podmiotów nastąpić może jedynie w wyniku wprowadzenia w życie: albo rozstrzygnięcia zapadłego w ramach MAP albo korekty jednostronnej. Wniosek o MAP może zostać złożony wtedy, kiedy krajowy podmiot powiązany sądzi, że działania jednej albo obu administracji dążą lub mogą dążyć do opodatkowania niezgodnego z właściwą umową międzynarodową. Chodzi tu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA - Double Tax Treaty). W sytuacji zakładu nierezydenta w Polsce, wniosku o procedurę wzajemnego porozumiewania się na podstawie DTA nie można złożyć w Polsce. Trzeba go wtedy złożyć w państwie rezydencji podatnika (czyli w tym przypadku nierezydenta).

Zawarte przez nasz kraj DTA wymaga tego, by wniosek złożyć do właściwej władzy. Określa się ją jako CA, czyli Competent Authority państwa rezydencji. W Polsce jest to Minister Finansów.

Jak przebiega procedura MAP?

Podatnik ma możliwość wszczęcia tego rodzaju procedury poprzez złożenie wniosku MAP (spełniającego wymogi formalne określone w przepisach). Składa się go do Krajowej Administracji Skarbowej, której działanie nadzoruje Minister Finansów. Co ważne, tego rodzaju wniosek musi zostać złożony w ciągu trzech lat od wystąpienia podwójnego opodatkowania. Jeśli chodzi o negocjacje, to są one prowadzone przez organy podatkowe wszystkich stron sporu. Procedura MAP jest dla podatnika całkowicie bezpłatna, a jednocześnie stanowi jedno z najbardziej skutecznych narzędzi do odzyskania podwójnie zapłaconego podatku w różnych jurysdykcjach.

Zgodnie z nowymi przepisami określającymi formalne ograniczenia czasowe, procedura MAP powinna zostać zakończona w terminie dwóch lat. Jednak trzeba liczyć się z tym, że w praktyce jest ona przedłużana, co oczywiście nie jest korzystne dla podatnika. Wniosek o MAP najlepiej składać w państwie w którym nastąpiło doszacowanie, a jego kopię przesłać do drugiej administracji. Zgodnie z prawem, kraj który dokonał doszacowania jako pierwszy, powinien przedstawić stanowisko w sprawie. Kolejność składania wniosku może więc wpłynąć na efektywność jego procedowania.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Po pierwsze, złożenie wniosku o procedurę MAP nie wyklucza składania wniosku o APA (tzn. Uprzednie porozumienie cenowe). Dla danego podatnika obie te procedury mogą toczyć się w tym samym czasie. Co więcej, prowadzący postępowania mogą spotykać się z podatnikiem w obydwu sprawach jednocześnie. Wtedy obie procedury są prowadzone jeszcze bardziej efektywnie. Po drugie, MAP może być wielostronny.

Minister Finansów, aby działania zostały zakończone jak najszybciej, dopuszcza procedury wielostronne kiedy dają taką możliwość umowy międzynarodowe (np. Konwencja arbitrażowa). Kiedy jednak umowy nie przewidują wielostronnej procedury, to Minister Finansów dokłada starań, by sprawa rozstrzygana była w ramach dwustronnej współpracy wszystkich zainteresowanych państw. Po trzecie, procedura MAP może uwzględniać więcej niż jeden rok podatkowy i tyczyć się kilku z nich.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl