Rola cen transferowych w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Rola cen transferowych w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Każde przedsiębiorstwo międzynarodowe jest - co oczywiste - zobligowane do przestrzegania określonych przepisów i regulacji prawnych, a co za tym idzie - do zmniejszania ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kluczową kwestią, dzięki której owo ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, jest odpowiednie zarządzanie wynikające z opracowania polityki cen transferowych, a także z przygotowania zgodnej z prawem dokumentacji podatkowej.


Jak zarządzać przedsiębiorstwem?

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem powinno być realizowane przede wszystkim w sposób elastyczny. Mowa tu oczywiście o zdolności podmiotów decyzyjnych do podejmowania w miarę szybkich, choć jednocześnie przemyślanych decyzji gospodarczych. Jeśli są one opracowane w sposób profesjonalny, ryzyko poniesionego ryzyka diametralnie spada. Nie ulega też wątpliwości, że tylko w ten sposób można dostosować się do realiów, w których dana jednostka gospodarcza musi wypracowywać swój zysk.

Ceny transferowe i ich rola w zarządzaniu podmiotem międzynarodowym

Przyjęcie określonej strategii w zakresie cen transferowych, jest jednym z nieodłącznych etapów skutecznego zarządzania firmą. Mówiąc prościej - prędzej czy później konieczne będzie przygotowanie tej strategii lub też jej ewentualne zrewidowanie. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że istnieje wiele obszarów, w których obrębie ceny transferowe oddziałują na przedsiębiorstwo.

  1. To od cen transferowych zależy bieżąca alokacja posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów. Optymalne wykorzystanie potencjału cen transferowych, pozwala na dokonanie rzetelnego podziału tychże zasobów, a co za tym idzie - ich lepsze wykorzystanie.
  2. Ceny transferowe mają bezpośredni wpływ na dochód przedsiębiorstwa, a co za tym idzie - również na wysokość podatków i wynikającą z nich strukturę przychodów i kosztów z uwzględnieniem określonych państw wewnątrz których działa firma.
  3. Ceny transferowe mają istotny wpływ na strukturę i formę sporządzanych sprawozdań finansowych. Oznacza to, że - w sposób pośredni - mogą one kreować konkretne decyzje, które podejmowane są na podstawie tychże sprawozdań. Należy jednak podkreślić, że mimo to ceny transferowe powinny być podstawą do rzetelnych ocen kondycji finansowej firmy.

Należy przy tym jednoznacznie podkreślić, że kluczową rolę w kształtowaniu, a co za tym idzie - również w zarządzaniu cenami transferowymi, odgrywa rachunkowość. To dzięki niej przedsiębiorstwo dokonuje szczegółowej ewidencji wszelkich transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, co w konsekwencji pozwala na przeanalizowanie wartości tych cen i ich szczegółową ocenę. Co ważne - ogólna metoda wyceny cen transferowych, jest w tym przypadku dokonywana za pośrednictwem zarówno formalnych, jak i nieformalnych metod. Do tej pierwszej grupy wlicza się systemy prawne przyjęte w określonych krajach, w których obrębie firma funkcjonuje. Z kolei do grupy drugiej zalicza się matematykę i ekonomię, a także - w szerokim ujęciu - systemy rachunkowości finansowej.

Różne cele, konflikty i sposoby ich łagodzenia

Wyznaczanie wartości cen transferowych odbywa się drogą podatkową i ekonomiczną. Niestety obydwie te drogi mają bardzo często rozbieżne cele. Ekonomia mówi o maksymalizacji dochodów kosztem podatków wpłacanych na rzecz budżetów określonych państw. I właśnie dlatego bardzo często dochodzi do konfliktów pomiędzy przedsiębiorstwem a organami fiskalnymi wybranych krajów, na których obszarze działają podmioty wchodzące w skład międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że przyjęty system cen transferowych powinien na pierwszym miejscu dążyć do znajdowania wspólnych interesów zarówno w przypadku samego przedsiębiorstwa, jak i określonych organów podatkowych. Ustosunkowanie się wyłącznie do kwestii fiskalnych, może doprowadzić do podjęcia negatywnych decyzji zarządczych. I właśnie dlatego wiele firm decyduje się na wprowadzenie dwóch standardów wyznaczania cen transferowych. Metoda ta - naturalnie - wpływa na wzrost ogólnych kosztów prowadzenia działalności, ale jest też korzystnie przyjęta przez administrację podatkową. Taka polityka ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy różnica między optymalną ceną zarządczą a ceną właściwą (w ujęciu podatkowym) jest bardzo wysoka.

Ceny transferowe a długofalowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Błędem wielu młodych, międzynarodowych przedsiębiorstw, jest swoiste niedocenienie roli cen transferowych w ujęciu działalności firmy. Dlatego zarządy tych firm są już na tym etapie zmuszone do podjęcia określonych działań w nakreśleniu strategii wyznaczania cen transferowych w odniesieniu do długoterminowych prognoz gospodarczych. Co ważne - ustalenie cen transferowych powinno zaspokajać (przynajmniej częściowe) żądania obydwu stron, dzięki czemu wewnętrzna polityka firmy oparta jest na pewnej harmonii. Niewątpliwie tylko taka strategia ma sens w coraz bardziej dynamicznym środowisku międzynarodowym.

Podsumowując, konstruktywnie ustalona wysokość cen transferowych, jest bardzo ważnym czynnikiem, bez którego trudno wyobrazić sobie ekonomiczny rozrost przedsiębiorstwa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl