Zysk w firmie - czym jest?
Zysk w firmie - czym jest?

Zysk jest czymś, co intuicyjnie rozumiemy chyba wszyscy. W najprostszym ujęciu jest to różnica pomiędzy przychodami przedsiębiorstwa a kosztami, które związane są z ich uzyskaniem.

Aby różnica ta mogła być nazwana zyskiem, a nie stratą, siłą rzeczy różnica ta musi być wartością dodatnią. W praktyce zysk to kwota, która zostaje przedsiębiorcy w kieszeni po odjęciu wszelkich, związanych z prowadzeniem firmy wydatków. Warto jednak przyjrzeć się dokładniej temu zagadnieniu.

Zysk rozumiany tak, jak ujęto to we stępie to podejście czysto księgowe, które bierze pod uwagę wyłącznie liczby. O ile takie ujęcie tematu zdecydowanie nie mówi wszystkiego o kondycji przedsiębiorstwa, to może jak najbardziej być wskaźnikiem użytecznym dla inwestorów (...)

czytaj całość »
Dokumentacja transakcji z podmiotami z rajów podatkowych
Dokumentacja transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

Realizacja transakcji z podmiotami gospodarczymi działającymi w obrębie rajów podatkowych, zawsze podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu. Próg kwotowy w przypadku tego typu transakcji jest bardzo niski, dlatego nawet niewielkie, okazjonalnie realizowane transakcje, będą wymagały takiej adnotacji.

Obowiązek dokumentacyjny w relacjach z podmiotami działającymi na terenie rajów podatkowych pojawia się wówczas, gdy dochodzi do pośredniej lub bezpośredniej zapłaty należności za sprzedawany przezeń produkt (lub usługę) w kwocie co najmniej 100 tysięcy złotych w danym roku obrotowym. Lista krajów będących tzw. rajami podatkowymi, jest dosyć duża i obejmuje aż 26 pozycji. Co więcej, dane na ich temat są na bieżąco aktualizowane przez Ministerstwo Finansów.

Warto pamiętać, że zawierana w ten sposób transakcja (dotycząca wyłącznie zapłaty należności firmie z raju podatkowego) podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji lokalnej i to niezależnie od powiązań pomiędzy stronami. Minimalna kwota od której pojawia się konieczność dokumentacji (...)

czytaj całość »
Centralny rejestr faktur - czym jest i jakie ma zadanie?
Centralny rejestr faktur - czym jest i jakie ma zadanie?

Wystawianie faktur elektronicznych jest już czymś powszechnie spotykanym w wielu przedsiębiorstwach. W roku 2021 planowane jest wprowadzenie opcji przesyłania e-faktury firmowym kontrahentom za pośrednictwem platformy rządowej, a dokładniej Ministerstwa Finansów. W niektórych przypadkach informacja o Centralnym Rejestrze Faktury spotkała się z wieloma wątpliwościami i nawet niezadowoleniem. Warto jednak zaznaczyć, że wiąże się z tym wiele korzyści także dla przedsiębiorców. Co więcej, na początku Centralny Rejestr Faktur będzie nie będzie czymś obligatoryjnym, ale dobrowolnym. Nie zmienia to jednak faktu, że wkrótce stanie się to obowiązkowe, dlatego już teraz każda firma powinna się zainteresować tym tematem.

W polskim prawie cały czas zachodzą różne zmiany, wprowadzane są nowelizacje różnych ustaw. Jedna z nich dotyczy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi wytycznymi w 2021 roku zostanie wdrożony Centralny Rejestr Faktur. Kwestią czasu jest to, kiedy stanie się on obowiązkowy i firmy będą musiały się temu podporządkować. Centralny Rejestr Faktur będzie zbiorem danych przesyłanych przez właścicieli firm w odnowionej strukturze plików JPK_V7 z deklaracją. Warto od razu podkreślić, że jego powołanie nie jest żadnym wymysłem polskiego rządu. Wprowadzenie CRF zostało odgórnie narzucone przez Komisję Europejską.

czytaj całość »
Koszty podatkowe a należyta staranność - najważniejsze informacje
Koszty podatkowe a należyta staranność - najważniejsze informacje

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej zaistnieć mogą rozmaite sytuacje, które prowadzą do powstania strat po stronie przedsiębiorcy. Jednak aby faktycznie mogły one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, niezbędne jest zachowanie należytej staranności. Jak zatem kształtują się koszty podatkowe przy uwzględnieniu powyższego kryterium odpowiedniej staranności w działaniu?

Przepisy podatkowe milczą w tym zakresie, czym jest należyta staranność, jednak zgodnie z doktryną przyjmuje się, że polega ona na działaniu, które ma świadczyć o tym, że określone zadanie zostało wykonane najlepiej jak to było możliwe w danych warunkach. Szczątkową definicję staranności podaje Kodeks cywilny w art. 355 - gdzie określa się, że dłużnik jest zobowiązany do staranności wymaganej na zasadach ogólnych w stosunkach określonego rodzaju.

Mianem kosztów uzyskania przychodu określa się takie wydatki, które bezpośrednio wpływają na uzyskanie przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Dodatkowo ustawodawca zdecydował się na określenie listy wydatków, które nie mogą zostać zaliczone do kategorii kosztów uzyskania przychodu.

czytaj całość »
Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?
Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów już w roku 2016, a za jego nadrzędny cel uznaje się uszczelnienie systemu podatkowego. Z kolei w roku 2021 mają zacząć obowiązywać zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK dla ksiąg rachunkowych. Nowy JPK przyczynił się do kolejnych zmian w sprawozdawczości VAT. Wynika to ze stworzenia Centralnego Rejestru Faktur, czyli narzędzia pozwalającego na analizowanie i kontrolowanie prawidłowości wystawianych faktur VAT. Mowa jest tutaj o pliku JPK_VAT z deklaracją. Początkowo Jednolity Plik Kontrolny dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorstw, co jednak uległo zmianie i po dwóch latach od jego wprowadzenia objął swoim zakresem pozostałe firmy, łącznie z miniprzedsiębiorstwami. Kiedy wymagana jest korekta JPK?

Jednolity Plik Kontrolny jest źródłem informacji dotyczących wszystkich transakcji gospodarczych, które przesyłane są do urzędu podatkowego w postaci JPK_VAT. Jego wprowadzenie ma na celu usprawnienie procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Odtąd wszystko ma być bardziej zautomatyzowane i przebiegać szybciej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwala na natychmiastowe wychwycenie wszelkich nieprawidłowości w fakturach elektronicznych przesyłanych przez przedsiębiorców i kontrahentów. Łatwo domyślić się, po co został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny i Centralny Rejestr Faktur – do przeciwdziałania oszustwom podatkowym. Urząd Skarbowy bezustannie walczy z wyłudzeniami VAT czy uchylaniem się od opodatkowania. Niektórzy przedsiębiorcy stosują szereg nieuczciwych taktyk, aby do państwowego budżetu trafiało jak najmniej pieniędzy.

czytaj całość »
Należyta staranność w VAT - dlaczego jest tak ważna?
Należyta staranność w VAT - dlaczego jest tak ważna?

Każdy podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT, jaki został naliczony w trakcie transakcji, a jedyne jego ograniczenia przewidują przepisy rangi ustawowej. Jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dochowa należytej staranności podczas dokonywania transakcji, organy podatkowe mają prawo do odmowy odliczenia. Czym jest należyta staranność i jakie przesłanki należy spełnić, aby jej dochować?

W podatku VAT, mianem należytej staranności określa się szereg działań oraz czynności, do podjęcia których zobligowany jest podatnik. Wyżej wskazane działania są w późniejszym czasie rozpatrywane przez organy podatkowe, które przeprowadzają kontrolę rozliczeń VAT w ramach prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.

Jednocześnie, należy wskazać, że żadne przepisy prawa krajowego nie wskazują, czym dokładnie jest "należyta staranność". W związku z tym, w ramach procesu konsultacji podatkowych, doszło do wydania przez Ministerstwo Finansów dokumentu zatytułowanego „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Publikacja miała miejsce w 2018 roku i od tamtej pory jest formą prawa dla przedsiębiorców, którą należy kierować się, podczas rozliczania podatku VAT. Szereg wskazówek, jakie wskazano w "Metodyce" ma za zadanie ułatwić zachowanie należytej staranności.(...)

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl